Pro klienty zdravotních pojišťoven

V lázeňských hotelech MIRAMARE, VILA ANTOANETA a VILA VALAŠKA můžete absolvovat léčebné pobyty v lázních hrazené Vaší zdravotní pojišťovnou.

Upozornění

AKTUÁLNĚ REZERVACE NA OBDOBÍ ČERVENEC AŽ ŘÍJEN NEPŘIJÍMÁME!

LÉČBA PO COVID-19

 • možnost komplexní lázeňské péče po prodělaném Covid-19 s komplikací zánětu plic
 • indikace V / 3, 4, 5 (indikace 4 a 5 hrazené pouze Všeobecnou zdravotní pojišťovnou)
 • délka pobytu na 21 dnů
 • nástup na pobyt do lázní do 4 měsíců po ukončení hospitalizace

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci i lázeňské místo a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (sloučené ČNZP a Hutnická)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zdravotní pojišťovna Škoda

Možnosti lázeňské péče

Komplexní lázeňská péče (KLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu.
 • 50% sleva na doplatky v lednu, únoru, listopadu a prosinci.
 • NOVĚ - lázeňská léčba po prodělaném Covid-19 s komplikací zánětu plic, indikace V / 3, 4, 5

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Klient si hradí ubytování a stravování.
 • 3 dny zdarma v lednu, únoru, listopadu a prosinci.

Předběžná rezervace termínu

AKTUÁLNĚ REZERVACE NA OBDOBÍ SRPEN AŽ ŘÍJEN NEPŘIJÍMÁME!

Položky označené * jsou povinné.

UVEĎTE VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE:

VYPLŇTE ÚDAJE O POBYTU:

Přihlášením k odběru novinek a obchodních nabídek souhlasím s tím, že pro tento účel bude společnost Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, s. r. o., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ: 60727942 po dobu 10 let zpracovávat údaje o mém jménu, příjmení a e-mailové adrese. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailovou zprávou zaslanou na marketing@miramare-luhacovice.cz.
Informace o zpracování osobních údajů