Pro klienty zdravotních pojišťoven

V lázeňských hotelech MIRAMARE, VILA ANTOANETA a VILA VALAŠKA můžete absolvovat léčebné pobyty v lázních hrazené Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci i lázeňské místo a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

Možnosti lázeňské péče

Od 2. 11. 2020 přijímáme rezervace termínu na rok 2021.

seznam zdravotních pojišťoven

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (sloučené ČNZP a Hutnická)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
 • Revírní bratrská pokladna
 • Zdravotní pojišťovna Škoda