Povinné informace

Přehled o pěněžních tocích (velikost souboru 36 kB)

Výkaz zisků a ztráty - druhové členění (velikost souboru 40 kB)

Příloha účetní závěrky 2015 (velikost souboru 637 kB)

Rozvaha (velikost 53 kB)

Zpráva statutárního orgánu společnosti LL Sanatorim Miramare, s.r.o. (velikost 342 kB)