Jaké nemoci v lázních Luhačovice léčíme?

Vzhledem k dlouholeté tradici, využívání účinku zdejších léčivých minerálních vod, příznivých klimatických podmínek se v lázních Luhačovice léčí tyto nemoci:

I. Nemoci onkologické v remisi

Lázeňská léčba následuje po ukončení onkologické léčby, základní onemocnění musí být bez známek recidivy, bez metastáz. Napomáhá k obnovení fyzické a psychické kondice, ke zmírnění negativních následků chemoterapie a radioterapie, přispívá ke znovuzařazení do aktivit běžného i pracovního dne.

Indikační skupiny:

  • 1

II. Nemoci oběhové

Léčíme funkční poruchy periferních cév. Lázeňskou léčbou se snažíme zmírnit obtíže a zamezit dalšímu zhoršování poškození periferních cév, vzniklé většinou jako následek nepříznivých pracovních podmínek.

Indikační skupiny:

  • 1, 3, 4, 5, 8

III. Nemoci trávicího ústrojí

Chronické funkční dyspepsie, vředová choroba žaludku a duodena, stavy po operacích žaludku, žlučníku, duodena a jícnu, vleklé střevní poruchy, chronické nemoci žlučníku a žlučových cest. Úprava zažívacích obtíží, snížení bolestí, pocitů plnosti, nadýmání, říhání, úprava stravovacích návyků, zlepšení fyzické a psychické kondice, osvojení si pravidelných a racionálních stravovacích návyků.

Indikační skupiny:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

IV. Nemoci metabolické - léčba cukrovky

Cukrovka - nově diagnostikovaná i s komplikacemi, hyperlipoproteinémie II.-V. typu. Efekt lázeňské léčby se projeví zlepšením kompenzace cukrovky, zmírněním již přítomných komplikací cukrovky, zlepšením celkové kondice pacienta, redukcí hmotnosti pacienta, edukacemi se snažíme o úpravu stravovacích a režimových návyků.

Indikační skupiny:

  • 1

V. Nemoci dýchacího ústrojí

Stavy po operacích horních i dolních cest dýchacích, chronické záněty horních cest dýchacích, chron. sinusitidy, sinobronchiální syndrom, poškození hlasivek a hrtanu v důsledku hlasového přetížení, alergické rýmy, stavy po opakovaných zánětech plic, chronická bronchitida, bronchiektázie, chronická obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale, plicní fibrózy, pneumokoniózy, následky poškození dýchacích cest účinky toxických plynů, par, pachů. Při lázeňské léčbě se využívá především příznivého účinku luhačovických minerálních vod na regeneraci sliznice dýchacího ústrojí ve formě inhalací, kloktání, proplachů nosu a pitné kúry. V léčbě se zaměřujeme i na úpravu dechového stereotypu, zlepšení plicní ventilace, zvýšení fyzické i psychické zdatnosti a odolnosti proti infekcím.

Indikační skupiny:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

VI. Neurologické nemoci

Nemoci obvodových nervů, výpadky funkce nebo projevy dráždění nervových struktur s vazbou na pohybový aparát, stavy po zánětech centrálního nervstva, stavy po mozkových příhodách se známkami obnovující se funkce, stavy po poraněních a operacích mozku, míchy nebo periferního nervstva se známkami obnovující se funkce, roztroušená skleróza a Parkinsonova nemoc.

Indikační skupiny:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

VII. Nemoci pohybového aparátu

Bolestivé syndromy šlach, úponů a kosterních svalů, mimokloubní revmatismus, vertebrogenní syndrom. Lázeňská léčba se zaměřuje na odstranění svalové disbalance, úpravu narušených pohybových stereotypů, zmírnění bolestí, zvýšení celkové kondice, zlepšení rozsahu pohybu.

Indikační skupiny: 

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Možnosti pobytu