Odborné procedury

REHABILITACE, KINEZIoTERAPIE

SKUPINOVÉ CVIČENí

 • Aplikace: cvičení pod vedením fyzioterapeuta se zaměřením na určité dovednosti (škola páteře, dechová cvičení, zpevnění svalů pánevního dna atd.). Vhodná je konsultace s lékařem.
 • Indikace: zpevnění svalového korzetu, úleva od bolestí, získání správných pohybových stereotypů, zlepšení kondice.
 • Kontraindikace: akutní onemocnění, dekompenzace K-V systému.

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

 • Aplikace: cvičení pod vedením fyzioterapeuta zaměřené na problémy pohybového aparátu, individuální dechovou gymnastiku, dle indikace po lékařském vyšetření a kinesiologickém rozboru.
 • Indikace: úprava svalové dysbalance, zpevnění svalového korzetu, úleva od bolestí, získání správných pohybových stereotypů, stavy předcházející operacím pohybového aparátu, stavy po operacích nejen pohybového aparátu, chronické plicní nemoci.
 • Kontraindikace: akutní onemocnění, dekompenzace K-V aparátu.

Cvičení na přístrojích

Aplikace: po zaškolení a poučení fyzioterapeutem.
Indikace: zvýšení svalové síly, udržení a zlepšení fyzické kondice.
Kontraindikace: akutní infekty, dekompenzace K-V aparátu.

CVIČENÍ V BAZÉNU

 • Aplikace: cvičení pod vedením fyzioterapeuta na protažení svalů, jako prevence bolestí a zlepšení kondice. Teplota vody v bazénu je 28 °C.
 • Indikace: nemoci pohybového aparátu.
 • Kontraindikace: neplavec a strach z vody, epilepsie, pohybová omezení vyžadující užití kompenzační pomůcky i v bazénu (hůl).

Fyzikální terapie

Diadynamik, Interference

 • Aplikace: pomocí 2 nebo 4 elektrod, typ proudu, lokalizace a délka aplikace dle předpisu lékaře.
 • Indikace: svalové, kloubní i mimo kloubní bolesti, svalová hypotrofie.
 • Kontraindikace: akutní a onkologické nemoci, žilní trombóza, gravidita, epilepsie, kardiostimulátor.

Diatermie

 • Aplikace: distanční elektrody se aplikují dle předpisu lékaře.
 • Indikace: svalové, kloubní i mimokloubní bolesti, asthma bronchiale, nemoci ledvin.
 • Kontraindikace: pace-maker, kovový implantát v dráze, cysty, osteoporóza a další.

VAS-07

 • Aplikace: bezkontaktní hloubková aplikace elektrických proudů, kombinace pulzního magnetického pole a modulovaného polarizovaného
  světla dle předpisu lékaře.
 • Indikace: algické stavy, artrózy, vertebrogenní algické syndromy, bércové vředy, dekubity, poúrazové stavy, hojení ran, vazů a šlach, poruchy periferního prokrvení, poškození periferních nervů.
 • Kontraindikace: pace-maker, kovový implantát v dráze.

Dvou nebo ČTYŘKOMOROVÁ KONČETINOVÁ koupel

 • Aplikace: končetiny jsou ponořené ve vaničkách s vodou, kde je aplikován galvanický proud. Směr průtoku proudu je stanoven lékařem dle požadovaného účinku. Teplota vody je volena v rozmezí od 25-40 °C.
 • Indikace: neuropatie vč. diabetické, neuritidy, neuralgie, poruchy prokrvení, poruchy inervace, parézy, plegie, spasticita, posttraumatické stavy končetin.
 • Kontraindikace: pace-maker, kovový implantát v dráze, dekompenzace K-V aparátu, akutní infekční nemoci, trombóza a embolie, kožní zánětlivé nemoci.

Magnetoterapie

 • Aplikace: aplikátor je přiložen dle přepisu lékaře.
 • Indikace: svalové, kloubní i mimo kloubní bolesti, hojení ran, osteoporóza.
 • Kontraindikace: pace-maker, kovový implantát v dráze, onkologické nemoci.

Ultrazvuk

 • Aplikace: zdravotník na předepsané lokalitě těla pohybuje hlavicí ultrazvuku. Vhodná konzultace s lékařem.
 • Indikace: svalové, kloubní i mimo kloubní bolesti, hojení jizev.
 • Kontraindikace: pace-maker, kovový implantát v dráze a další.

Lymfatická přístrojová drenáž

 • Aplikace: lymfodrenáž je prováděna pomocí návleků na horní nebo dolní končetiny.
 • Indikace: otoky končetin a jejich prevence, léčení jizev, celulitida, detoxikace organizmu, posílení imunity, uvolnění.
 • Kontraindikace: minimální, vhodná konzultace s lékařem.

Světloléčba

Solux

 • Aplikace: lékařem předepsaná část těla se prohřívá infračerveným světlem. Na oči jsou použity ochranné brýle.
 • Indikace: nachlazení, chronické záněty vedlejších nosních dutin.
 • Kontraindikace: některé akutní stavy.

Laser

 • Aplikace: sondou je aplikován laserový paprsek s biostimulačním účinkem, lokalita dle předpisu lékaře. Na oči jsou použity speciální ochranné brýle.
 • Indikace: svalové, kloubní i mimokloubní bolesti, hojení jizev, akutní herpes zoster a další.
 • Kontraindikace: onkologické nemoci.

SPECIÁLNÍ TERAPIE

AKUPUNKTURA

 • Aplikace: speciálně vyškoleným lékařem jsou aplikovány jednorázové jehly do akupunkturních bodů na těle nebo na uchu. K aplikaci je možné využít i moxy.
 • Indikace: spadají do kompetence lékaře, který vždy musí léčbu posoudit.
 • Kontraindikace: individuální, mimo jiné stávající hormonální léčba.

PLYNOVÉ INJEKCE

 • Aplikace: subkutánní jehlou je vpraveno do podkoží cca 20 ml medicinálního kysličníku uhličitého, který stimuluje rozšíření drobných kapilár a tím zlepší prokrvení dané oblasti. Vhodná je konzultace lékařem.
 • Indikace: zvýšené svalové napětí, bolesti kloubů.
 • Kontraindikace: strach z aplikace.

BONUS:

 • Při objednání 5 procedur získáte 1 zdarma.

zpět do nabídky procedur